Prejsť na obsah

Víťaz 2.ročníka

Danyil Tsybulko

Založenie organizácie Metoikos

V združení pomáhajú integrovať do spoločnosti zahraničných študentov a cudzincov v Trnave. Organizácia sa tak zaoberá dlhodobo prehliadaným problémom integrácie mladých ľudí, ktorí prichádzajú na Slovensko, ale majú pomerne obmedzené možnosti začleniť sa a vo väčšine prípadov po skončení štúdia na Slovensku nezostávajú. Cieľom organizácie je pomôcť týmto ľuďom adaptovať sa vo vysokoškolskom prostredí a pripraviť ich na trh práce. Metoikos poskytuje zahraničným študentom poradenstvo, organizuje konverzačné podujatia, zabezpečuje vzdelávanie na študentských podujatiach, organizuje besedy, workshopy, či exkurzie.

Odborná porota ocenila najmä reálny dopad na životy dotknutých študentov a študentiek zo zahraničia, a to aj s cieľom udržať ich pôsobenie na Slovensku aj po skončení štúdia. Pozitívom je tiež potenciál projekt rozšíriť na ďalšie univerzity.

Finalisti

Okrem laureáta ocenenia sa medzi finalistov 2. ročníka dostali ďalší štyria mladí ľudia s inšpiratívnymi činmi.

Boris Dubík

Študentský film Neďaleko horí

Natočil dokumentárnu reportáž zo slovensko-ukrajinskej hranice v obci Ubľa, tesne po vypuknutí Ruskej invázie, zachytávajúca prerod ospalej slovenskej krajiny v epicentrum utečeneckej krízy. Snímka je dôkazom nezištnej solidarity, pretože zobrazuje kolektívny čin predstavujúci pomoc ľuďom v núdzi.

Victory Vargic

Vydanie nebinárnej príručky

Vydalo príručku, ktorej cieľom je prispieť k zvýšeniu povedomia o nebinárnosti a identitách na Slovensku a zároveň ponúknuť chýbajúce informácie pre majoritu. Victory vďaka príručke v spoločnosti rozprúdilo diskusiu o rodovo neutrálnom a rodovo citlivom jazyku. Publikácia spôsobila zmenu komunikácie na Slovenskej queer scéne.

Paula Rybanská

Zdieľanie príbehu o šikane zo strany učiteľov

Prostredníctvom článku zdieľala s celým Slovenskom svoj vlastný krehký príbeh o šikane zo strany učiteľov a ceste k sebaláske. Činom upriamila pozornosť na dievčatá trpiace problémami so sebavedomím a na deti, ktoré si prechádzajú šikanou zo strany autorít. Príbeh Pauly ukazuje, že v tom nie sú samé, práve naopak.

Matej Adam Bálint

Workshopy na školách o duševnom zdraví

Zrealizoval workshopy o stigme v duševnom zdraví a sebavedomí na troch stredných školách. V dnešnej kritickej dobe sú mladí ľudia pod tlakom spoločnosti, no bez spätnej pomoci. Preto spolu s ďalšími mladými ľuďmi v rámci iniciatívy inako poskytuje praktické informácie o základnom fungovaní duševného zdravia v našom svete.