Prejsť na obsah

Víťaz 1.ročníka

Ján Cipár

iniciatíva Pošli dobro

Víťazom ocenenia Férový čin roka za rok 2021 sa spomedzi štyroch nominovaných finalistov stal Ján Cipár, ktorý založil iniciatívu Pošli dobro. V dobe, keď sa šírila pandémia Covid-19 Ján upozornil na osamelosť seniorov, ktorí boli tou najzraniteľnejšou časťou populácie. Kreatívnym spôsobom prispel k tomu, aby sa seniori cítili byť videní a počutí. Spolu s 600 mladými dobrovoľníkmi napísali seniorom v domovoch dôchodcov viac ako 3000 listov aj s malým darčekom. Iniciatíva tak umožnila prekonať generačný rozdiel medzi mladými ľuďmi a staršou generáciou.

Odborná porota sa zhodla, že spoločnosť je férová vtedy, keď myslí na rôzne skupiny obyvateľstva a keď sa ľudia dokážu rozprávať naprieč názorovými, profesnými a vekovými bublinami, k čomu Jánov projekt nepochybne prispel.

Finalisti

Okrem laureáta ocenenia sa medzi finalistov dostali ďalší traja mladí ľudia s inšpiratívnymi činmi.

Michal Horský

diskusná platforma DemDis

Založil demokratickú diskusnú online platformu DemDis, do ktorej sa zapojilo už stovky diskutujúcich. Vďaka vlastnej metodike hľadajú odpovede na aktuálne kontroverzné témy, ktoré polarizujú spoločnosť. Debatéri z demdis.sk odchádzajú s riešeniami a pocitom, že aj keď máme rôzne názory, všetci chceme vlastne to isté. Mať sa dobre.

Kristián Krivda

osvetová kampaň: Študenti študentom o očkovaní

Inicioval osvetu a prednášky o očkovaní spolu so 100 dobrovoľníkmi Aliancie stredoškolákov a odborníkmi na viac ako 300 stredných školách po celom Slovensku. Aj vďaka Kristianovi mladí ľudia získali kvalitné a overené informácie, na základe ktorých sa mohli lepšie rozhodnúť a chrániť zdravie a život seba i blízkych.

Jakub Zeman

upozornenie na nefunkčnosť Rady PMÚ

Upozornil na niekoľko-mesačnú neúplnosť a nefunkčnosť Rady Protimonopolného úradu SR pre nečinnosť vlády SR. Podnet bol následne medializovaný, čím sa v krátkom čase vytvoril tlak na sfunkčnenie Rady. Jakub ukázal, že prvým krokom, v akejkoľvek veci, je možné dosiahnuť naplnenie všeobecného verejného záujmu.