Prejsť na obsah

Spúšťame prihlasovanie na tretí ročník ocenenia

Prihlasovať sa môžu angažovaní mladí ľudia, ktorí svojím činom ukázali, že veci verejné im nie sú ľahostajné. Prihláška je otvorená do 14. 4. 2024.

PRIHLÁŠKA

Čo je to
Férový čin roka?

Nadácia Zastavme korupciu každoročne vyhlasuje mládežnícke ocenenie Férový čin roka. Nominovaným záleží v akej krajine žijeme a svojim inšpiratívnym činom prispeli k férovosti, čestnosti a spravodlivosti v meste, kraji či dokonca v celom Slovensku, venovali energiu verejnému záujmu, hodnotám či princípom.

Laureát ocenenia získa okrem pamätnej ceny aj zaujímavé nefinančné odmeny a individuálny mentoringový program pre osobnostný rozvoj pod dohľadom skúsených osobností.

Verejné prihlasovanie
1.3. – 14.4.2024

Zasielanie nominácií mladých ľudí na ocenenie prostredníctvom otvorenej verejnej výzvy. Možnosť vyplniť prihlášku je v období marec-apríl.

Odborný výber
15.4. – 5.5.2024

Hodnotenie zaslaných nominácií odbornou porotou zloženej z 4 renomovaných organizácií. Výber laureáta prebehne počas mesiacov apríl-máj.

Slávnostné ocenenie
30.5.2024

Záverečné odovzdanie ocenení pre laureáta a finalistov ocenenia Férový čin roka. Udalosť sa uskutoční koncom mája v Bratislave.

Podmienky ocenenia

Dobrovoľníctvo

Nominovaný čin bol vykonaný dobrovoľnícky vo voľnom čase danej osoby, bez nároku na odmenu a v prospech iných.

Veková kategória

Osoba, ktorá čin realizovala spadá do vekovej kategórie 16-26 rokov.

Obdobie

Nominovaný čin bol realizovaný v predchádzajúcom kalendárnom roku (01.01.-31.12.2023).

Téma

Nominovaný čin napĺňa niektorú z charakteristík ocenenia, ktorú vyjadrujú tieto kľúčové slová: angažovanosť, odvaha, spravodlivosť, férovosť, boj proti korupcii, morálne a etické hodnoty, osveta, verejná kontrola, transparentnosť, spoločnosť, veci verejné.

Lokalita

Rozsah územia, na ktorom sa čin uskutočnil je na lokálnej, regionálnej alebo celoštátnej úrovni na území Slovenskej republiky.