Prejsť na obsah

Vyhlásili sme laureáta Férového činu roka 2023

Laureátom sa stal Marek Janiga za podporu demokratických hodnôt v spoločnosti.

Čo je to
Férový čin roka?

Nadácia Zastavme korupciu každoročne vyhlasuje mládežnícke ocenenie Férový čin roka. Nominovaným záleží v akej krajine žijeme a svojim inšpiratívnym činom prispeli k férovosti, čestnosti a spravodlivosti v meste, kraji či dokonca v celom Slovensku, venovali energiu verejnému záujmu, hodnotám či princípom.

Laureát ocenenia získa okrem pamätnej ceny aj zaujímavé nefinančné odmeny a individuálny mentoringový program pre osobnostný rozvoj pod dohľadom skúsených osobností.

Verejné prihlasovanie
6.3. – 14.4.2024

Zasielanie nominácií mladých ľudí na ocenenie prostredníctvom otvorenej verejnej výzvy. Možnosť vyplniť prihlášku je v období marec-apríl.

Odborný výber
15.4. – 5.5.2024

Hodnotenie zaslaných nominácií odbornou porotou zloženej z 4 renomovaných organizácií. Výber laureáta prebehne počas mesiacov apríl-máj.

Slávnostné ocenenie
30.5.2024

Záverečné odovzdanie ocenení pre laureáta a finalistov ocenenia Férový čin roka. Udalosť sa uskutoční koncom mája v Bratislave.

Podmienky ocenenia

Dobrovoľníctvo

Nominovaný čin bol vykonaný dobrovoľnícky vo voľnom čase danej osoby, bez nároku na odmenu a v prospech iných.

Veková kategória

Osoba, ktorá čin realizovala spadá do vekovej kategórie 16-26 rokov.

Obdobie

Nominovaný čin bol realizovaný v predchádzajúcom kalendárnom roku (01.01.-31.12.2023).

Téma

Nominovaný čin napĺňa niektorú z charakteristík ocenenia, ktorú vyjadrujú tieto kľúčové slová: angažovanosť, odvaha, spravodlivosť, férovosť, boj proti korupcii, morálne a etické hodnoty, osveta, verejná kontrola, transparentnosť, spoločnosť, veci verejné.

Lokalita

Rozsah územia, na ktorom sa čin uskutočnil je na lokálnej, regionálnej alebo celoštátnej úrovni na území Slovenskej republiky.